Swisse 官方網店

自然為你,追求最好!

瀏覽產品

E-Shop獨家 買$250送精選禮贈

買指定產品滿$250
即送精選禮贈(價值達:$389)!

立即選購

護膚品系列 現已上架

立即選購

任何購物送BowtieGo會籍

睇醫生少一半負擔: 普通科 中醫 專科 會員專享門診費用

立即了解

暢銷產品

最熱門產品

SWISSE 黃金膠原蛋白美肌飲
SWISSE 黃金膠原蛋白美肌飲 9 x 30毫升
SWISSE 黃金膠原蛋白美肌飲 9 x 30毫升
  • $299.00
SWISSE ULTIBOOST HSN 血橙精華飲
SWISSE ULTIBOOST HSN 血橙精華飲 500毫升【此日期前最佳: 6/2021】
SWISSE ULTIBOOST HSN 血橙精華飲 500毫升【此日期前最佳: 6/2021】
  • $260.00
SWISSE 女性多元維他命 120片裝
SWISSE 女性多元維他命 120片裝
SWISSE 女性多元維他命 120片裝
  • $369.00
SWISSE 安睡膠原蛋白粉 240克
SWISSE 安睡膠原蛋白粉 240克
  • $369.00
SWISSE 男性多元維他命 120片裝
SWISSE 男性多元維他命 120片裝
SWISSE 男性多元維他命 120片裝
  • $369.00
SWISSE ULTIBOOST 鈣+維他命 D
SWISSE ULTIBOOST 鈣+維他命 D 90片裝
SWISSE ULTIBOOST 鈣+維他命 D 90片裝
  • $119.00
Swisse ULTIBOOST 維他命C+麥蘆卡蜂蜜咀嚼片 120片裝
Swisse ULTIBOOST 維他命C+麥蘆卡蜂蜜咀嚼片 120片裝
  • $239.00
SWISSE ULTIBOOST 護肝排毒片 60片裝
SWISSE ULTIBOOST 護肝排毒片 60片裝
SWISSE ULTIBOOST 護肝排毒片 60片裝
  • $189.00