Swisse 官方網店

自然為你,追求最好!

瀏覽產品

增強免疫力系列

除咗抗疫都要提升自身免疫力!

立即購買

E-Shop獨家 買1送1

買全店任何產品送指定產品(價值高達$389)

護膚品系列 現已上架

立即選購

任何購物送BowtieGo會籍,睇醫生少一半負擔

普通科 中醫 專科 會員專享門診費用

立即了解

暢銷產品

最熱門產品

SWISSE 黃金膠原蛋白美肌飲
SWISSE 黃金膠原蛋白美肌飲 9 x 30毫升
SWISSE 黃金膠原蛋白美肌飲 9 x 30毫升
  • $299.00
SWISSE 女性多元維他命 120片裝
SWISSE 女性多元維他命 120片裝
SWISSE 女性多元維他命 120片裝
  • $369.00
SWISSE 男性多元維他命 120片裝
SWISSE 男性多元維他命 120片裝
SWISSE 男性多元維他命 120片裝
  • $369.00
SWISSE ULTIBOOST 鈣+維他命 D
SWISSE ULTIBOOST 鈣+維他命 D 90片裝
SWISSE ULTIBOOST 鈣+維他命 D 90片裝
  • $119.00

售罄

Swisse ULTIBOOST 維他命C+麥蘆卡蜂蜜咀嚼片 120片裝
Swisse ULTIBOOST 維他命C+麥蘆卡蜂蜜咀嚼片 120片裝
  • $239.00
SWISSE ULTIBOOST 護肝排毒片 60片裝
SWISSE ULTIBOOST 護肝排毒片 60片裝
SWISSE ULTIBOOST 護肝排毒片 60片裝
  • $189.00
SWISSE ULTIBOOST 高濃度維他命 C 泡騰片
SWISSE ULTIBOOST 高濃度維他命 C 泡騰片 60片裝
SWISSE ULTIBOOST 高濃度維他命 C 泡騰片 60片裝
  • $239.00
SWISSE 安睡膠原蛋白粉 240克
SWISSE 安睡膠原蛋白粉 240克
  • $369.00